Jump to content
Cover for Samtal om tal
Isbn: 978-91-8746-555-0
Publisher: Hatten Förlag
Category:
Education
Accessible since: August 2017

E-book

Samtal om tal

Denna bok handlar om det mänskliga talet. Barnet lär sig att rikta sitt lyssnade och förstå andras tal. Samtidigt förvärvar barnet viktiga kunskaper om språkets delar som brukar kallas fonologi och prosodi och lär sig att göra sådana rörelser i talorganen att talade ord, fraser och satser bildas. Boken innehåller ett teori- och ett metodikavsnitt samt ett längre appendix med presentationer av material. 

Boken skrevs och publicerades som en forskningsrapport 2002 utifrån de erfarenheter som gjordes inom forskningsprojektet ”Tal-, mun- och bettfunktion hos barn med Downs syndrom” 1993 – 2003. Projektets material och metodik utprövades samtidigt på barn, unga och vuxna med olika diagnoser på olika håll i Sverige och Norge. En modell för talträning presenteras i boken där den bärande tanken är att barnens egen medvetenhet och kunskaper om tal är viktiga förutsättningar för utvecklandet av talets färdigheter. Centralt i bokens övningar är hjälpmedlet mutterplatta.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone