Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Kunskapssynen och pedagogiken : varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas
Isbn: 978-91-7504-343-2
Förlag: Dialogos Förlag
Kategori:
Samhälle & politik
Tillgänglig sedan: maj 2018

E-bok | 28 dygns lånetid

Kunskapssynen och pedagogiken : varför skolan slutade leverera och hur det kan åtgärdas

av
I denna bok granskas det knippe av föreställningar, antaganden och regelverk som styr verksamheten i den svenska skolan. Författarna konstaterar att vi behöver frigöra oss från det rådande paradigmet och se skolsystemet från ett helt annat perspektiv.

Samtidigt som ledande makthavare talar om vikten av kunskap och utbildning har pedagogiska teorier som nedvärderar kunskap fått starkt genomslag i utbildningssystemet. Det anses bäst att elever själva upptäcker hur världen är beskaffad i stället för att bli undervisade.

Synsättet saknar stöd i såväl forskning som beprövad erfarenhet. Det elevcentrerade lärandet är ineffektivt. Arbetsminnet blir snabbt överbelastat om man ska lära sig genom att som novis arbeta med att lösa verkliga problem. Ett väl utformat lärarlett lärande är mycket effektivare.

Centralt i det nya paradigm som föreslås i boken är en strukturerad, ämnesdefinierad undervisning som gör det möjligt att mäta uppnådda resultat.


Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Surfplatta Läsplatta

Smartphone