Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.
Omslagsbild för Vem behöver Concerta - när bakomliggande orsaker döljs och problemen förvärras
Isbn: 978-91-9847-320-9
Förlag: Origin Vibration Publishing
Kategori:
Psykologi Medicin & hälsa Naturvetenskap Biologi
Tillgänglig sedan: maj 2018
Uppläsare: Eva Johansson
Length: 1 timme 4 minuter

Ljudbok | 28 dygns lånetid

Vem behöver Concerta - när bakomliggande orsaker döljs och problemen förvärras

Vem Behöver Concerta?

När bakomliggande orsaker döljs och problemen förvärras

Harald Blomberg är specialist inom psykiatri. Han har dryga tjugo års erfarenhet av att hjälpa barn och vuxna med motoriska problem, uppmärksamhetsproblem och inlärningssvårigheter. Han vill med den här ljudboken uppmärksamma den ökade förskrivningen av centralstimulerande medel, till exempel Concerta, till barn och ungdomar med diagnosen ADHD.  

ADHD, som kännetecknas av problem med uppmärksamhet, koncentration, hyperaktivitet och impulskontroll, är den vanligaste diagnosen hos barn nuförtiden. Många lärare kan vittna om svårigheterna att undervisa en stigande andel barn som inte kan sitta stilla och har stora problem med uppmärksamhet och impulskontroll.

Enligt Socialstyrelsen är ADHD ett ärftligt genetiskt funktionshinder. Som behandling rekommenderar man beroendeframkallande narkotiska preparat som Ritalin och Concerta, vilka i tidigare undersökningar visat sig ha en lugnande effekt, åtminstone på kort sikt. Sedan år 2000 har antalet barn som medicineras med centralstimulantia ökat från 2000 till 25 000 år 2011.

Dr Blomberg redogör för senare års forskningsstudier som visat att, även om medlen på kort sikt kan modifiera barnens beteende, finns det inget som indikerar att medicin är bättre än inget alls i ett längre perspektiv. Forskningen har istället funnit att dessa preparat i vissa fall förvärrar problemen och dessutom kan orsaka tillväxtrubbningar, blodtrycksförhöjning samt ökad risk för missbruk och kriminalitet. Ett stort antal djurförsök har även visat att de kan ge hjärnskador.

Ljudboken tar också upp hur miljöfaktorer som bristande motorisk stimulans, mobilstrålning, kostintolerans och livsmedelstillsatser kan bidra till uppkomsten av ADHD och hur man med motorisk träning, så kallad Rytmisk rörelseträning™, kan hjälpa de drabbade barnen på ett hållbart sätt.


Provlyssna
Logga in för att låna

Information

Logga in för att låna denna titel och för att se aktuell lånestatus.
Se mer under Så lånar du

Stöds av följande platformar

PC/Mac

Smartphone