Jump to content
Cover for Awesomism
Isbn: 978-91-9847-327-8
Publisher: Moonlight Health Publishing
Category:
Education Young adults Psychology Medicine & Health Humanities
Accessible since: March 2019
Narrator: Eva Johansson
Length: 3 hours 44 minutes

Audiobook

Awesomism

AWESOMISM!
Ett nytt sätt att förstå diagnosen autism
av Suzy Miller

"Med den här boken har du möjlighet att gå bortom diagnosen autism och uppleva det som jag kallar Awesomism (eng. awesom=fantastisk, kombinerat med autism).

Bokens avsikt är att bringa glädje, tacksamhet, och styrka till dessa enastående föräldrar och familjer genom att visa på ett perspektiv som tar hänsyn till hela spektrumet av barnets upplevelse."
Suzy Miller

 

Boken tar bland annat upp följande:

Hur hanterar jag som förälder min egen och omgivningens stress när mitt barn inte är "som alla andra"?

Hur hanterar jag som förälder mina egna känslor av skam, skuld, frustration?

Vad är positivt med att ha ett barn med någon form av inlärnings- eller koncentrationsproblem?

Vad är anledningen till att det de senaste åren skett en sådan explosion av barn som fått någon form av diagnos som autism, ADHD, Asperger, dyslexi mm? Är det en ren tillfällighet eller kan deras annorlunda sätt att uppfatta verkligheten ge oss nya perspektiv?

Leder vår strävan att nå kontakt med dessa barn till att vi utvecklar oss själva? Kan de hjälpa oss förstå oss själva bättre?

Hur kan jag minska barnets stress genom att förstå barnet bättre, öka omgivningens förståelse och ge bra kost och näring?

Författaren, Suzy Miller, har jobbat med barn med inlärnings- och koncentrationssvårigheter i mer än 20 år, varav de sista 10 åren med autistiska barn.

Sedan slutet av 1980-talet var Suzy Miller en mycket eftertraktad logoped när hon i början av 2000-talet hade en livsförändrande upplevelse med en fyraårig pojke diagnosticerad med autism.

Händelsen innebar ett genombrott för Suzy när det gäller förståelse och kommunikation, dels med alla dessa begåvade barn, men även andra barn och vuxna.


Listen to sample
Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Smartphone