Jump to content

E-books / Children's books


Cover for Rekrytering, genomströmning och relevans
E-book

Rekrytering, genomströmning och relevans

Faugert & Co Utvärdering har genomfört en studie om yrkes- och lärlingsutbildningar i de nordiska länderna, Färöarna, Grönland och Åland. I studien beskrivs de reformer som genomfö ...