Jump to content
The library informs: I samband med byte av biblioteksdatasystem i Sala blir det tillfälligt stopp för lån av e-böcker. Arbetet beräknas vara klart fredag 26 april.

E-books / Society & Culture


Cover for Euroopan porteilla: Turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet
E-book

Euroopan porteilla: Turvapaikkapolitiikan vaikeat vaiheet

Vuoden 2015 pakolaiskriisi aiheutti Euroopan unionissa myrskyisän väittelyn. Unioniin saapui kriisin vaikeimpana vuonna turvapaikanhakijana alle kaksi prosenttia maailman yli 68 mi ...


Cover for Uskonto ja maailmanpolitiikka
E-book

Uskonto ja maailmanpolitiikka

Uskonto on yhteiskunnallisesti ja poliittisesti merkittävä tekijä kaikkialla maailmassa, ja maailmanpolitiikkaa onkin mahdotonta ymmärtää huomioimatta uskontojen roolia. Uskonto py ...


Cover for Näytön paikka: Tutkimustiedon käyttö ja väärinkäyttö
E-book

Näytön paikka: Tutkimustiedon käyttö ja väärinkäyttö

Modernissa informaatiotulvassa on hankala suunnistaa. Internetin ansiosta tietoon on helppo päästä käsiksi, mutta sen laadusta ei ole takeita. Mediassa pinnalle nousevat koukuttava ...


Cover for Kaikenlaista rohkeutta
E-book

Kaikenlaista rohkeutta

by

Rohkeutta kuvastaa helposti rämäpäinen pelottomuus, jonka siivittämänä muutetaan toiselle puolen maailmaa tai lähdetään tutkimaan maapallon tuntemattomia laitoja maineen ja kunnian ...


Cover for Syistä selityksiin: Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä
E-book

Syistä selityksiin: Kausaalisuus ja selittäminen yhteiskuntatieteissä

Yhteiskuntatieteissä tutkitaan sosiaalisten ilmiöiden syitä ja seurauksia. Kausaalinen järkeily on keskeinen osa alan tutkimusta tutkimusmenetelmistä ja -asetelmista riippumatta. K ...


Cover for Kaikki vähä erilaisii: Yläkoulun sosiaaliset suhteet
E-book

Kaikki vähä erilaisii: Yläkoulun sosiaaliset suhteet

Miten nuoret kohtaavat erilaisuutta koulussa? Miltä monikulttuurisuus yläkouluikäisen silmin näyttää? Milloin nahina ja nimittely on kiusantekoa tai syrjintää? Milloin erot rakenta ...


Cover for Sydänmaiden kapina: Donald Trump, amerikkalainen konservatismi ja äärioikeiston nousu
E-book

Sydänmaiden kapina: Donald Trump, amerikkalainen konservatismi ja äärioikeiston nousu

Donald Trump on aikamme poliittinen voima, joka ei jätä ketään kylmäksi. Mutta miksi hän lopulta nousi Yhdysvaltain presidentiksi? Keiden asiaa hän ajaa? Onko Trump kokonaan oman t ...


Cover for Demokratian karikot: Itäinen Eurooppa suuntaa etsimässä
E-book

Demokratian karikot: Itäinen Eurooppa suuntaa etsimässä

Korruptio rehottaa, naiset on sysätty takaisin koteihin, yhteisistä säännöistä ei välitetä. Lännen silmissä Euroopan unionin joidenkin itäisten jäsenmaiden kehitys vaikuttaa huoles ...


Cover for Sosialismin idea
E-book

Sosialismin idea

Vapaus, veljeys, tasa-arvo! Ranskan vallankumouksen jälkikuohuissa kehittyneen sosialismin alkuperäinen idea perustui sosiaaliseen vapauteen, jossa oman vapauden välttämättömänä ed ...


Cover for Monen kodin lapset
E-book

Monen kodin lapset

by

Miltä tuntuu asua vuoroviikoin kahdessa eri kodissa? Millaista on muuttaa toistuvasti uuteen asuinpaikkaan, vieraiden ihmisten keskelle tai vieraaseen kulttuuriin? Millaista on lap ...


Cover for Kosmopoliitteja ja kansallismielisiä: Aatteiden kamppailu sotienvälisessä Suomessa
E-book

Kosmopoliitteja ja kansallismielisiä: Aatteiden kamppailu sotienvälisessä Suomessa

Kannattaako avata ikkunat uusille aatteille ja ihanteille – vai turvata kansallinen kulttuuri pitämällä ne tiukasti säpissä? Tästä ajankohtaisesta kysymyksestä keskusteltiin kiivaa ...


Cover for Huumorin ja naurun filosofia
E-book

Huumorin ja naurun filosofia

Huumori kietoutuu ihmiselämän kaikkiin puoliin, mutta nauru ei kaiu tyhjiössä. Huumori voi palvella vallan välineenä mutta yhtä lailla tarjota kanavan valtaapitävien arvosteluun. P ...


Cover for Uskonnot kohtaavat: Mahdollisuus parempaan maailmaan?
E-book

Uskonnot kohtaavat: Mahdollisuus parempaan maailmaan?

Kuuluuko väkivalta islamiin? Mitä on vihreä buddhalaisuus? Voivatko eri tavalla uskovat oppia luottamaan toisiinsa, elämään rauhassa keskenään ja olemaan ”paremmin eri mieltä”? Usk ...


Cover for Antropologia: Johdatus perusteisiin
E-book

Antropologia: Johdatus perusteisiin

Kuka on sukulainen? Minne kuolleet on arvokasta haudata? Voiko elää muodista välittämättä? Onko suuryrityksillä oma kulttuurinsa? Voiko omasta kulttuuripiiristä irtautua? Tällaiset ...


Cover for Huono johtaminen: Tuhon tieltä toimivaan työyhteisöön
E-book

Huono johtaminen: Tuhon tieltä toimivaan työyhteisöön

Miksi huonosta johtajuudesta vaietaan? Kiusaaminen, tehottomuus, arvottomuuden tunteet ja tukala ilmapiiri ovat ongelmia monella työpaikalla. Perimmäinen syy on usein puutteellises ...


Cover for Talous ja yhteiskuntateoria III
E-book

Talous ja yhteiskuntateoria III

Talous ja yhteiskuntateoria -sarjan päätösosassa kartoitetaan, millaisia vaihtoehtoja yhteiskuntatieteet ja filosofia tarjoavat vallitsevalle talousajattelulle. Taloutta ei lähesty ...


Cover for Sananvapauden historia Suomessa
E-book

Sananvapauden historia Suomessa

Kaarle XI kieltää hallitustoimiensa arvostelun! Suomi liian harvaan asuttu maa – televisiotoiminta kannattamatonta? Huumoriyhtye Sleepy Sleepers vaarantaa ulkopoliittiset suhteet!  ...


Cover for Vuorovaikutus asiakastyössä: Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla
E-book

Vuorovaikutus asiakastyössä: Asiakkaan kohtaaminen sosiaali- ja terveysalalla

Ihmisten välistä vuorovaikutusta voisi verrata tanssiin, jossa toista osapuolta kutsutaan tietynlaisiin askelkuvioihin. Myös vuorovaikutustilanteessa toinen voi dominoida tai astua ...


Cover for Perhe ja tunteet
E-book

Perhe ja tunteet

Tunteet ovat perhe- ja läheissuhteita rakentava, kiinnipitävä ja hajottava voima. Kaikki perheet ovat omanlaisiaan, mutta niissä koetut tunteet eivät synny vain perheen sisäisessä ...


Cover for Sivistyksen puolustus
E-book

Sivistyksen puolustus

Tutkitun tiedon arvosta ja merkityksestä yhteiskunnassa keskustellaan kiivaasti. Sivistyksen puolustus selvittää, miksi tieteellistä tutkimusta ylipäänsä harjoitetaan, mitä tarkoit ...


Cover for Oikeudenmukaisuuden ongelma
E-book

Oikeudenmukaisuuden ongelma

Kun keskustellaan taloudellisesta eriarvoisuudesta, maahanmuutosta tai yhdenvertaisuudesta, vedotaan perusteluissa usein oikeudenmukaisuuteen. Sen tarpeesta on helppo olla yhtä mie ...


Cover for Kriminologia: Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa
E-book

Kriminologia: Rikollisuus ja kontrolli muuttuvassa yhteiskunnassa

Miksi toiset ihmiset tekevät enemmän rikoksia kuin toiset? Mistä syystä laittomuudet kasaantuvat joillekin alueille? Miten köyhyys, ihmisen persoonallisuus ja sosiaalinen kontrolli ...


Cover for Rajaton vesi, rajalliset vesivarat
E-book

Rajaton vesi, rajalliset vesivarat

Suurin osa planeetastamme on veden peitossa, ja vesi kiertää jatkuvasti paikasta ja olomuodosta toiseen. Silti runsas kolmasosa ihmiskunnasta kärsii kroonisesta vesipulasta. Vesiva ...


Cover for Suomalaisuuden monet myytit
E-book

Suomalaisuuden monet myytit

Kansallisten myyttien avulla pidetään yhteisöjä koossa, mutta samalla ne jakavat ihmisiä meihin ja muihin. Myös kuva suomalaisuudesta pohjautuu juuriltaan hämäriin mutta sitkeästi ...


Cover for Oppimisen tulevaisuus
E-book

Oppimisen tulevaisuus

by

Yhteiskunta digitalisoituu ja globalisoituu. Samalla oppiminen ja oppimisympäristöt muuttuvat: koulujen rinnalle astuvat epämuodolliset sosiaaliset yhteisöt, kiinnostusryhmät ja ve ...