Hoppa till innehållet
Vi har en ny mobilapp för ljudböcker, Biblio! Mer info här.

E-böcker / Samhälle & politik


Omslagsbild för Samhällsbyggandet som mysterium : Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier
E-bok

Samhällsbyggandet som mysterium : Jane Jacobs idéer om människor, städer och ekonomier

av

Jane Jacobs blev känd över världen för sin bok The Death and Life of Great American Cities. Genom boken och sin aktivism på gatunivå i 1960-talets New York blev hon en centralfigur ...


Omslagsbild för Kampen om det allmänna bästa
E-bok

Kampen om det allmänna bästa

Vilka samhällstjänster bör vi gemensamt ta ansvar för? Vem ska sköta exempelvis skatte indrivning, kollektivtrafik och äldreomsorg för det allmännas räkning?   Motsättningen mellan ...


Omslagsbild för Undersökning om de så kallade Tattare eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens.
E-bok

Undersökning om de så kallade Tattare eller Zigeuner, Cingari, Bohemiens.

av

År 1780 lämnade prästen Christfrid Ganander in en uppsats om ”de så kallade Tattare eller Zigeuner” till Kungliga Vitterhetsakademien i Stockholm. Den var ett bidrag till en årlig ...


Omslagsbild för Prostatan – det ständiga gisslet? Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia
E-bok

Prostatan – det ständiga gisslet? Mannen och prostatan i kultur, medicin och historia

"Boken är helt unik! Jag har jobbat som kliniker i över trettio år, men lärde mig ändå mycket av det nya vetande som boken innehåller." Ralph Peeker, urologiprofessor vid Sahlgrens ...


Omslagsbild för Lämna eller stanna? : Valmöjligheter och stöd för unga i "resten av Sverige"
E-bok

Lämna eller stanna? : Valmöjligheter och stöd för unga i "resten av Sverige"

av

Vad kan vi göra åt att unga lämnar mindre orter för storstäderna? Utflyttningen är ett problem: befolkningsunderlagen krymper, välfärden påverkas och företagen lider brist på kompe ...


Omslagsbild för Känslofyllda rum : Den mediala socialiteten – att titta och beröras
E-bok

Känslofyllda rum : Den mediala socialiteten – att titta och beröras

Vad gör att pulsen ökar under actionscener, ögonen tåras inför ett grymt öde och känslan av förlust infinner sig när tv-serien tar slut? Hur påverkar tv-tittandet oss som medmännis ...


Omslagsbild för Problemet med vinster : riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år
E-bok

Problemet med vinster : riksdagsdebatter om privat och offentlig drift under 400 år

Privat eller offentlig drift inom välfärden är ett ständigt aktuellt debattämne. I Problemet med vinster visar historikern Magnus Linnarsson att dagens debatt inte är en modern för ...


Omslagsbild för Farväl till arbetet : sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension
E-bok

Farväl till arbetet : sociologiska perspektiv på meningen med att gå i pension

I Farväl till arbetet får läsaren lyssna till människors egna röster om meningen med att gå i pension. Här finns de som inget annat önskar än att lämna yrkeslivets vedermödor, till ...


Omslagsbild för Att älska sitt jobb : passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet
E-bok

Att älska sitt jobb : passion, entusiasm och nyliberal subjektivitet

Bör vi sträva efter att älska vårt jobb? Har det rent av blivit en förväntan som många arbetsgivare har? På en tuff arbetsmarknad som alltmer kräver individens hängivenhet och enga ...


Omslagsbild för Migrationens kontraster : arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet
E-bok

Migrationens kontraster : arbetsmarknadsrelationer, Schleswig-Holstein-aktionen och tyskorna vid Algots i Borås under 1950-talet

Migrationen till Sverige tog fart under högkonjunkturen efter andra världskriget. I Migrationens kontraster berättar historikern Johan Svanberg om tyska kvinnor som rekryterades ti ...Omslagsbild för Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare
E-bok

Älskade museum : svenska kulturhistoriska museer som kulturskapare och samhällsbyggare

Svenskarna är ett museiälskande folk. Museerna har många fler årliga besök än Allsvenskan, Globen och Melodifestivalen tillsammans. Dessa publikmagneter är samtidigt komplexa samhä ...


Omslagsbild för A clean house?: studies of corruption in Sweden
E-bok

A clean house?: studies of corruption in Sweden

According to virtually all international corruption rankings, Sweden is one of the top performing countries with very few exposed incidents of corruption. But does this automatical ...


Omslagsbild för Att konstruera en kvinna : berättelser om normer flickor och tanter
E-bok

Att konstruera en kvinna : berättelser om normer flickor och tanter

av

Begrepp som ”flicka” och ”tant” a¨r ta¨njbara och ibland motsa¨gelsefulla. De kan vara uttryck fo¨r genus, fo¨rbundna med kultur, kroppsideal, livsfo¨rlopp och normer. I Att konst ...


Omslagsbild för Urbanismer : dagens stadsbyggande i retorik och praktik
E-bok

Urbanismer : dagens stadsbyggande i retorik och praktik

av

Städer präglas idag av starka krafter som globalisering, klimatförändringar, segregation och regionalisering. Över hela världen diskuteras hur dessa utmaningar ska mötas och lösnin ...


Omslagsbild för Urban Squares : spatio-temporal studies of design and everyday life in the Öresund region
E-bok

Urban Squares : spatio-temporal studies of design and everyday life in the Öresund region

av

Urban Squares suggests a specific and fresh take on agorology – the study of urban squares. The approach is one of recording everyday life and focusing on different ways to describ ...


Omslagsbild för Social transformations in scandinavian cities : nordic perspectives on urban marginalization and social sustainability
E-bok

Social transformations in scandinavian cities : nordic perspectives on urban marginalization and social sustainability

av

Social Tranformations of Scandinavian Cities highlights the changing face of social sustainability and social disintegration in Scandinavian cities against the backdrop of ongoing ...


Omslagsbild för Den uppskjutna vreden : socialdemoktratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet
E-bok

Den uppskjutna vreden : socialdemoktratisk känslopolitik från 1880- till 1980-talet

Hur har känslor påverkat svensk politik? I politiska sammanhang rörs känslor upp och används aktivt i retorik och argumentation. Men hur har känslor fått människor att uppleva sig ...


Omslagsbild för Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete
E-bok

Genusförbart : inspiration, erfarenheter och metoder för mångfald i museiarbete

av

Jämställdhetsfrågor kan tyckas vara självklara inslag i museernas utställningar, men mångfaldsarbete kring genus och HBTQ-frågor möts ibland av motstånd. Samlingssystemen är tungro ...


Omslagsbild för I försvarets intresse : säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945
E-bok

I försvarets intresse : säkerhetspolisens övervakning och registrering av ytterlighetspartier 1917-1945

Den ryska revolutionen var varningsflaggan som ledde till att man började övervaka den kommunistiska rörelsen i Sverige och andra västländer. Mindre känt är att övervakningen trapp ...


Omslagsbild för Det röda hotet : de militära och polisiära säkerhetstjänsternas hotbilder i samband med övervakning av svenska medborgare 1945-1960
E-bok

Det röda hotet : de militära och polisiära säkerhetstjänsternas hotbilder i samband med övervakning av svenska medborgare 1945-1960

I decennierna kring 1950-talet, när framtidstron och optimismen i det svenska folkhemmet var som störst, pågick i bakgrunden ett kallt ideologiskt krig mellan öst och väst. I Sveri ...


Omslagsbild för In tension between organization and profession : professionals in Nordic public service
E-bok

In tension between organization and profession : professionals in Nordic public service

av

What is it like to be a professional in today’s Nordic Public sector organisations? In Tension between Organization and Profession describes everyday problems experienced by indivi ...


Omslagsbild för Främlingskap : svensk säkerhetstjänst och konflikterna i Nordafrika och Mellanöstern
E-bok

Främlingskap : svensk säkerhetstjänst och konflikterna i Nordafrika och Mellanöstern

Hur kan ett fritt och öppet samhälle skydda sig mot totalitära rörelser och våldsideologier utan att de metoder som används urholkar just friheten och öppenheten? Boken Främlingsk ...


Omslagsbild för 1973: En träff med tidsandan
E-bok

1973: En träff med tidsandan

av

Året var 1973. På tv visades Ingmar Bergmans succéserie Scener ur ett äktenskap och i tidningarna diskuterades betydelsen av Alexandr Solzjenitsyns bok Gulag-arkipelagen. Militärju ...


Omslagsbild för Att störa homogenitet
E-bok

Att störa homogenitet

av

Varifrån kommer bilden av ett homogent svenskt folk? Hur byggs föreställningarna om det normala? Hur kan berättelserna om samhället vidgas? Vilken roll har kulturinstutitoner för a ...